×
W górę
×
Akademia Płodności / Regulamin
Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Akademia Płodności

Dzień dobry!

Z tej strony Zofia Mazurek-Dudek i Anna Mazur-Gajo. Wspólnie prowadzimy serwis internetowy akademiaplodnosci.pl, a w związku z tym wspólnie świadczymy na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną, współadministrujemy danymi osobowymi pozyskiwanymi w związku z funkcjonowaniem serwisu i informacjami gromadzonymi w ramach plików cookies.

Oprócz funkcji takich jak przeglądanie zawartości serwisu, udział w webinarze, zapis do newslettera czy po prostu kontakt z nami, serwis zawiera również zakładkę „Sklep”. Ten sklep to tak naprawdę rodzaj marketplace, w którym oferowane są produkty i treści cyfrowe pochodzące od każdej z nas.

Jeżeli kupujesz produkt fizyczny lub treść cyfrową, to umowę zawierasz z tą z nas, która w danym przypadku występuje jako sprzedawca. W opisie każdego produktu oraz treści cyfrowej wyraźnie wskazane jest, która z nas występuje jako sprzedawca.

W takim przypadku, ta z nas, która występuje jako sprzedawca, jest jednocześnie niezależnym administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz w formularzu zamówienia. W tym zakresie, każda z nas realizuje swoje własne cele polegające na realizacji zamówienia, dopełnieniu obowiązków podatkowych związanych z zamówieniem, obronie przed roszczeniami czy identyfikacji klienta powracającego.

Nasze pełne dane rejestrowe jako administratorek Serwisu i sprzedawców: Zofia Mazurek-Dudek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Zofia Mazurek-Dudek”, ul. Zabielska, nr 89, lok. 2, 21-300, Radzyń Podlaski, NIP: 7962904027 oraz Anna Mazur-Gajo, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Anna Mazur-Gajo”, ul. Aleksandra Rytla, nr 28, lok. 35, 08-101 Siedlce, NIP: 5060066554.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o zasadach korzystania z serwisu, sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@akademiaplodnosci.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z serwisu

Zosia i Ania

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administratorki – Zofia Mazurek-Dudek oraz Anna Mazur-Gajo, wspólnie prowadzące serwis internetowy https://akademiaplodnosci.pl i wspólnie posługujące się adresem email kontakt@akademiaplodnosci.pl przeznaczonym do obsługi Serwisu, w tym wszelkich zapytań związanych z Serwisem i jego zawartością,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://akademia.seeme3.stronazen.pl/regulamin/
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://akademiaplodnosci.pl, w obrębie którego funkcjonuje również sklep internetowy,
 • Sprzedawca – Zofia Mazurek-Dudek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zofia Mazurek-Dudek, ul. Zabielska, nr 89, lok. 2, 21-300, Radzyń Podlaski, NIP: 7962904027 albo Anna Mazur-Gajo prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mazur-Gajo, ul. Aleksandra Rytla, nr 28, lok. 35, 08-101 Siedlce, NIP: 5060066554 – w zależności od przedmiotu zamówienia; w opisie każdego produktu fizycznego oraz treści cyfrowej znajduje się wskazanie danych sprzedawcy tego produktu lub treści cyfrowej.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administratorki zapewniają Użytkownikowi możliwość przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, zapisu na webinar, zapisu do newslettera, kontaktu z Administratorkami oraz możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Serwisie oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych (e-booki) opisanych na stronach Serwisu z tym Sprzedawcą, którego dane zawarte są w opisie danego produktu fizycznego lub treści cyfrowej.
 2. Za pośrednictwem Serwisu swoje produkty oferuje dwóch przedsiębiorców wskazanych w § 1 Regulaminu. W ramach Regulaminu przedsiębiorcy występują razem pod zbiorczymi definicjami „Sprzedawcy” lub “Administratorki”. Przedsiębiorcy wspólnie prowadzą Serwis, a w związku z tym są wspólnie świadczą na rzecz Użytkownika usługi opisane poniżej, współadministrują danymi osobowymi Użytkowników i informacjami gromadzonymi w ramach plików cookies, w tym zakresie występując wspólnie jako Administratorki. Jednocześnie niezależnie od siebie realizują swoje własne cele, tj. realizacja umowy sprzedaży lub o dostarczenie treści cyfrowych zawieranej z Użytkownikiem, dopełnienie obowiązków podatkowych związanych z tą umową, obrona przed roszczeniami, w tym zakresie występując samodzielnie i niezależnie od siebie jako Sprzedawca.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy, Administratorek i Użytkownika.
 4. Do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • przeglądarka plików .pdf,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Serwisie.
 6. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez podawania swoich danych osobowych (anonimowo). Zapis do newslettera, webinaru, kontakt z Administratorkami oraz zakup produktu fizycznego lub treści cyfrowej wymaga podania określonych danych i nie jest możliwy anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administratorki świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Administratorki jest umożliwienie Użytkownikowi przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu oraz złożenia zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia ze wskazanym w opisie produktu lub treści cyfrowej Sprzedawcą umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Administratorki świadczą również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie, z tym zastrzeżeniem. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Administratorek. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje będą przechowywane przez cały czas funkcjonowania Serwisu, chyba że wcześniej Użytkownik sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca, z którym została zawarta umowa nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administratorki świadczą również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratorek.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administratorki podejmują środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administratorki podejmują działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratorki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@akademiaplodnosci.pl. W reklamacji Użytkownik powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administratorki rozpatrują wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i informują Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Użytkownik, który posiada konto w Serwisie. Użytkownik może założyć konto poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie.
 3. Jeżeli Użytkownik posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Użytkownika produktów lub treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z każdym ze Sprzedawców.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia umowy ze Sprzedawcą wskazanym w opisie produktu fizycznego lub treści cyfrowej. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Użytkownikiem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  • w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 7. Składając zamówienie, Użytkownik zawiera umowę z tym podmiotem, który został określony jako Sprzedawca w opisie produktu lub treści cyfrowej objętych zamówieniem. Jeżeli przedmiotem zamówienia są produkty fizyczne lub treści cyfrowe pochodzące od więcej niż jednego Sprzedawcy, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia oddzielnej umowy z każdym ze Sprzedawców.
 8. Jeżeli Użytkownik wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od zawarcia umowy.
 9. W formularzu zamówienia Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Użytkownikiem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Użytkownika.
 10. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 9 powyżej.

§ 5
Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne opisane są na stronie Serwisu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Użytkownik, chyba że Sprzedawca na stronie Serwisu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Serwisu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne, obsługiwane są przez operatora serwisu Przelewy24.pl, tj. spółkę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP: 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 4. Nawet jeżeli zamówieniem objęte są produkty lub treści cyfrowe pochodzące od więcej niż jednego Sprzedawcy, Użytkownik wykonuje pojedynczą płatność on-line, która automatycznie rozdzielana jest pomiędzy Sprzedawców.
 5. Sprzedawca przewiduje również możliwość płatności przelewem bankowym. Jeżeli przedmiotem zamówienia objęte są produkty lub treści cyfrowe pochodzące od więcej niż jednego Sprzedawcy, Użytkownik w tym przypadku zobowiązany jest wykonać dwa oddzielne przelewy, na właściwe rachunki poszczególnych Sprzedawców.
 6. Jeżeli Użytkownik poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Użytkownikowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Użytkownika oraz nadaniu przesyłki do Użytkownika zgodnie z wybraną przez Użytkownika formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Użytkownika (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 4. Jeżeli Użytkownik zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 7
Treści cyfrowe

Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

§ 8
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://sklep.akademiaplodnosci.pl/odstapienie-od-umowy jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Serwisie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 9
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt lub treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady)
 3. Jeśli Użytkownik stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://sklep.akademiaplodnosci.pl/formularz-reklamacyjny, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 8. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Przedsiębiorcy występujący jako Administratorki w niniejszym Regulaminie są współadministratorami danych osobowych Użytkownika. Czynności przetwarzania danych osobowych związane z realizacją zawartej umowy oraz wykonaniem obowiązków podatkowo-księgowych wykonywane są przez jednego przedsiębiorcę jako samodzielnego administratora zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu. Sprzedawców łączą umowy powierzenia na podstawie, których drugi przedsiębiorca niebędący administratorem danych osobowych danego Użytkownika może je przetwarzać w związku ze świadczeniem usług na rzecz drugiego Sprzedawcy, bądź zapewnianiem poprawnego działania Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa korespondencji, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratorki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy, system fakturowy), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są ze Sprzedawcą lub Administratorkami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Sprzedawcy pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Użytkownik może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Użytkownika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Użytkownika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.
 6. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Użytkownika. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  • Google Analytics,
  • Google Ads,
  • Google Tag Manager,
  • Facebook Pixel.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.akademiaplodnosci.pl/polityka-prywatnosci.

§ 11
Prawa własności intelektualnej

 1. Administratorki pouczają niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu, treści cyfrowe dostępne w Serwisie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne), materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorkom lub poszczególnym Sprzedawcom.
 2. Administratorki pouczają niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Administratorek lub poszczególnych Sprzedawców, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorkom lub poszczególnym Sprzedawcom i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Serwisu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administratorki oraz Sprzedawcy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Użytkownik, który posiada zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostanie poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 4. Wszelkie spory związane z umowami sprzedaży lub umowami o dostarczenie treści cyfrowych zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-09-2020.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.